Piotrowski, Rapacki, Makola

O kancelarii

Nasz zespół tworzą prawnicy, którzy dzięki szerokiej wiedzy, wieloletniemu doświadczeniu zdobywanemu w renomowanych polskich kancelariach prawnych oraz podczas współpracy z międzynarodowymi podmiotami gospodarczymi, potrafią trafnie diagnozować i rozwiązywać problemy naszych Klientów.

Poznaj nas lepiej

Połączyła nas pasja do skutecznego rozwiązywania problemów i dbałość o świadczenie usług najwyższej jakości. Podchodzimy z pełnym zaangażowaniem do powierzonych nam spraw, dostosowując rozwiązania prawne do potrzeb naszych Klientów. Naszym największym sukcesem jest Ich satysfakcja.

nieruchomosci
Nieruchomości
prawo_korporacyjne
Spółki i prawo korporacyjne
nieruchomosci
Obsługa prawna podmiotów gospodarczych
nieruchomosci
Prawo karne, karne gospodarcze, karne skarbowe
nieruchomosci
Prawo umów
nieruchomosci
Odszkodowania
nieruchomosci
Prawo rodzinne
nieruchomosci
Nowe technologie
nieruchomosci
Spory sądowe i arbitrażowe

Czym się zajmujemy?

Oferujemy szeroki zakres usług z obszaru rynku nieruchomości, sporów gospodarczych i cywilnych, obsługi podmiotów gospodarczych. Mamy bogate doświadczenie w bieżącym doradztwie prawnym, konstruowaniu i negocjowaniu umów, a także prowadzeniu postępowań administracyjnych. Doradzamy również w sprawach karnych i karnych gospodarczych, między innymi reprezentując pokrzywdzonych, jak i wspierając osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze w sytuacjach kryzysowych wymagających obrony ich interesów.

Nieruchomości

Zapewniamy kompleksową obsługę transakcji oraz realizacji projektów inwestycyjnych. Usługi naszej kancelarii obejmują między innymi: analizę stanu prawnego nieruchomości (due diligence), usuwanie przeszkód formalnoprawnych związanych ze stanem prawnym nieruchomości, opracowanie struktury transakcji, sporządzanie i negocjowanie projektów umów sprzedaży nieruchomości oraz pozostałych dokumentów transakcyjnych, doradztwo w sprawach administracyjnych dotyczących np. zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, prawa budowlanego, reprezentację Klientów przed organami oraz sądami administracyjnymi, doradztwo na etapie pozyskiwania finansowania dla inwestycji, oraz w procesie jej realizacji (w tym sporządzanie oraz negocjowanie umów o prace projektowe, umów o roboty budowlane, umów o generalne wykonawstwo, umów deweloperskich, umów z podwykonawcami), sporządzanie i negocjowanie umów związanych z utrzymaniem nieruchomości (w tym umów o zarządzanie nieruchomościami), a także umów najmu, dzierżawy, oraz reprezentację Klientów w procesie komercjalizacji powierzchni handlowych, biurowych, magazynowych.

Prawo karne, karne gospodarzcze, karne skarbowe

Świadczymy kompleksowe usługi prawnicze z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego i karnego skarbowego. Sporządzamy opinie prawne oraz pomagamy wybrać optymalny wariant postępowania w sytuacjach kryzysowych. Nasze usługi polegają nie tylko na obronie w sprawach karnych gospodarczych w każdej fazie postępowania. Doradzamy również przedsiębiorcom, w tym spółkom, we wszelkich aspektach dotyczących wpływu postępowań karnych i karnych skarbowych na bieżącą działalność gospodarczą. Reprezentujemy pokrzywdzonych w skutecznym dochodzeniu ochrony ich praw przed organami ścigania i sądami. Nasze doświadczenie obejmuje reprezentację zarówno przed sądami powszechnymi we wszystkich fazach postępowania, jak i Sądem Najwyższym.

Prawo rodzinne

Wspieramy naszych Klientów w wrażliwej materii spraw rodzinnych. Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw rozwodowych, zapewniając naszym Klientom profesjonalne wsparcie prawne w tych trudnych dla Nich chwilach. Pomagamy na etapie przedsądowym, w tym w prowadzeniu rozmów pomiędzy stronami. Zajmujemy się prowadzeniem spraw dotyczących podziału majątku pomiędzy małżonkami i konkubentami, sprawami dotyczącymi ustalania kontaktów z dziećmi oraz alimentami. Przygotowujemy umowy intercyzy i inne umowy dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych przed zawarciem związku małżeńskiego, jak również po jego zawarciu. Ponadto wspieramy naszych Klientów w sprawach o przysposobienie, ubezwłasnowolnienie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, a także wykonywania władzy rodzicielskiej. Gwarantujemy pełne i profesjonalne doradztwo prawne na każdym etapie sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

Spółki i prawo korporacyjne

Doradzamy Klientom w sprawach zakładania, funkcjonowania, łączenia, dzielenia, przekształcania oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Sporządzamy projekty dokumentów korporacyjnych, w tym umów, statutów, aktów założycielskich spółek, projektów uchwał, regulaminów organów spółek, wewnętrznych procedur, w tym z zakresu compliance oraz corporate governance. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach rejestrowych, antymonopolowych, a także w sporach pomiędzy wspólnikami, spółką a członkami jej organów, oraz dotyczących szeregu innych spraw związanych ze stosunkiem gospodarczym spółki handlowej. Doradzamy przy transakcjach sprzedaży, nabywania udziałów lub akcji. Zapewniamy kompleksowe badania stanu prawnego spółek (due diligence), opracowanie struktury transakcji, doradztwo w procesie pozyskiwania finansowania transakcji, a także przygotowanie dokumentów transakcyjnych, uzyskanie wymaganych zgód odpowiednich organów, w tym urzędu antymonopolowego, formalnoprawną rejestrację dokonanej transakcji.

Prawo umów

Specjalizujemy się w przygotowywaniu, analizie oraz negocjowaniu umów. Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją przygotowywania umów z uwzględnieniem bezpieczeństwa transakcji, zarówno dla osób fizycznych jak i dla Klientów biznesowych. Ponieważ zawarcie umowy przez strony transakcji wymaga kompromisów, towarzyszymy naszym Klientom od momentu przygotowania wzoru umowy, poprzez analizę prawną i opiniowanie poszczególnych jej zapisów oraz negocjacje, aż do momentu podpisania umowy przez strony. Kładziemy szczególny nacisk na jasność poszczególnych zapisów umów, a wszelkie projekty sporządzamy w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości interpretacyjnych, zwłaszcza w przypadku konieczności wdania się w spór sądowy. Przygotowujemy, analizujemy i negocjujemy umowy dotyczące nieruchomości, w tym zwłaszcza nieruchomości komercyjnych, w zakresie najmu, dzierżawy, komercjalizacji, pośrednictwa, sprzedaży, zarządzania, umowy dotyczące robót budowlanych i procesu inwestycyjnego, umowy o pracę i współpracę, umowy z zakresu prawa autorskiego i nowych technologii, umowy spółek, umowy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego.

Nowe technologie

Doradzamy w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej, w różnych aspektach, od zabezpieczenia praw naszych Klientów w negocjowanych umowach (licencyjnych, ale i wszelkich innych umowach w których przewijają się aspekty praw własności intelektualnej), poprzez ochronę sądową.

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Brak należytego wsparcia prawnego w codziennej działalności przedsiębiorcy bywa często powodem dotkliwych konsekwencji finansowych i prawnych. W dzisiejszym świecie to „prawo podąża za biznesem”, nie odwrotnie. Dlatego też, doradzając naszym Klientom, nie poprzestajemy na wskazywaniu „nakazów” albo „zakazów” wynikających ze zmieniających się regulacji prawnych, lecz skupiamy się na proponowaniu rozwiązań pozwalających uczynić Ich biznes jeszcze bardziej konkurencyjnym. Korzystając z naszych usług, nasi Klienci mają gwarancję skutecznej ochrony swoich interesów w relacjach z ich pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi, a także instytucjami państwowymi (w tym regulatorami). Sporządzamy i negocjujemy umowy, przygotowujemy i pomagamy wdrażać procedury, regulaminy wewnętrzne (w tym z zakresu prawa pracy, RODO, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy), świadczymy bieżące doradztwo prawne. Nasi prawnicy specjalizują się również w reprezentowaniu przedsiębiorców przed sądami oraz instytucjami państwowymi.

Odszkodowania

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych. Wspieramy naszych Klientów od momentu zgłoszenia roszczeń aż po reprezentację przed sądami i organami państwowymi z uwzględnieniem prowadzenia rozmów i negocjacji w zakresie zawierania ugód, czy też prowadzenia mediacji. Udzielamy pomocy w zakresie odszkodowań zarówno osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Skutecznie działamy przy uzyskiwaniu odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania umów, uszczerbku na zdrowiu, błędów medycznych, szkód majątkowych, wypadków przy pracy, wypadków komunikacyjnych oraz odszkodowań i zadośćuczynienia w przypadku śmierci. Reprezentujemy Klientów także w postępowaniach karnych prowadzonych przeciwko sprawcom wypadków.

Spory sądowe i arbitrażowe

Nasze usługi obejmują doradztwo na wszystkich etapach sporów, zarówno przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi, jak i przed sądami administracyjnymi. Reprezentujemy podmioty z różnych branż (m.in. nieruchomości, budowlanej, przemysłu, handlu, lotniczej, reklamowej, FMCG, laboratoryjnej, ) i w różnego rodzaju sporach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. Posiadamy bogate doświadczenie w negocjacjach i pertraktacjach przedprocesowych, ale i w reprezentowaniu w postępowaniach egzekucyjnych. Każdy problem prawny analizujemy indywidulanie, dążąc do jak najbardziej efektywnego rozwiązania problemów naszych Klientów.

Obecnie poszukujemy

W związku z rozwojem Kancelarii obecnie poszukujemy osób zainteresowanych współpracą na następujących stanowiskach:

Masz pytania?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w powyższym formularzu, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość i zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzula informacyjną dostępną Tutaj.


Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Polityka prywatności i Warunki usługi obowiązują.