Piotrowski, Rapacki, Makola

About our law firm

Our team consists of lawyers who – thanks to their extensive knowledge, many years of experience gained in renowned Polish law firms and offices, and cooperation with international business entities – are well-positioned to accurately diagnose and solve our Clients' problems.

Learn more about us

We are connected by a passion for effective problem solving and care for the provision of top quality services. We approach the issues entrusted to us with full commitment, rendering bespoke legal solutions with our Clients in mind. Their satisfaction is our greatest success.

nieruchomosci
Real estate
prawo_korporacyjne
Company and corporate law
nieruchomosci
Legal services for business
nieruchomosci
Criminal law, criminal business law, penal fiscal law
nieruchomosci
Contract law
nieruchomosci
Compensation
nieruchomosci
Family law
nieruchomosci
New technologies
nieruchomosci
Litigation and arbitration

What do we do?

We provide a wide range of services with reference to the real estate market, economic and civil disputes, and in the service of business entities. We have extensive experience in ongoing legal services, drafting and the negotiation of contracts, and handling administrative proceedings. We also advise on criminal and criminal business cases, including representation of the victims, and supporting individuals and business entities in critical situations that require their interests to be defended.

Real estate

We provide comprehensive transaction support and implementation of investment projects. Our services include: due diligence of real estate, removing obstacles related to the legal status of real estate on formal grounds, transaction structuring, drafting and negotiating of sale contract drafts of real estate and other transactional applications, advice on administrative matters such as spatial planning, environmental protection, construction law, representation of Clients before authorities and administrative courts, advice during raising funds for and implementation of a project (including drafting and negotiating contracts for design work, construction contracts, general contracts, real estate development agreements, contracts with subcontractors), drafting and negotiating agreements related to the maintenance of real estate (including contracts for real estate management), and lease agreements, leases, and representation of Clients in the process of commercialisation of retail, office and warehouses premises.

Criminal law, criminal business law, penal fiscal law

We provide comprehensive legal services in the field of criminal law, including economic and penal fiscal law. We give legal opinions and help you choose the optimal option for dealing with critical situations. Our services include not only defence in economic criminal cases in each phase of the proceedings. We also advise entrepreneurs, including companies and partnerships, on all aspects of the impact of criminal and penal fiscal proceedings on their current business. We represent victims by the effective protection of their rights against law enforcement authorities and courts. Our experience includes representation both before common courts in all phases of the proceedings and the Supreme Court.

Family law

We support our Clients in the sensitive matter of their family issues. We specialise in divorce cases, providing our clients with professional legal support during their difficult times. We provide assistance at the pre-litigation stage, including mediation between the parties. We deal with matters concerning the division of assets between spouses and cohabitants, and matters relating to the settlements of contacts with minor children and alimony or maintenance. We draft both pre- and post-nuptial contracts and other agreements regarding matrimonial regimes. Furthermore, we support our Clients in matters of adoption, incapacitation, cancellation or limitation of parental responsibilities, and the exercise of parental rights. We guarantee full and professional legal advice at every stage of family law cases.

Company and corporate law

Doradzamy Klientom w sprawach zakładania, funkcjonowania, łączenia, dzielenia, przekształcania oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Sporządzamy projekty dokumentów korporacyjnych, w tym umów, statutów, aktów założycielskich spółek, projektów uchwał, regulaminów organów spółek, wewnętrznych procedur, w tym z zakresu compliance oraz corporate governance. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach rejestrowych, antymonopolowych, a także w sporach pomiędzy wspólnikami, spółką a członkami jej organów, oraz dotyczących szeregu innych spraw związanych ze stosunkiem gospodarczym spółki handlowej. Doradzamy przy transakcjach sprzedaży, nabywania udziałów lub akcji. Zapewniamy kompleksowe badania stanu prawnego spółek (due diligence), opracowanie struktury transakcji, doradztwo w procesie pozyskiwania finansowania transakcji, a także przygotowanie dokumentów transakcyjnych, uzyskanie wymaganych zgód odpowiednich organów, w tym urzędu antymonopolowego, formalnoprawną rejestrację dokonanej transakcji.

Contract law

Specjalizujemy się w przygotowywaniu, analizie oraz negocjowaniu umów. Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją przygotowywania umów z uwzględnieniem bezpieczeństwa transakcji, zarówno dla osób fizycznych jak i dla Klientów biznesowych. Ponieważ zawarcie umowy przez strony transakcji wymaga kompromisów, towarzyszymy naszym Klientom od momentu przygotowania wzoru umowy, poprzez analizę prawną i opiniowanie poszczególnych jej zapisów oraz negocjacje, aż do momentu podpisania umowy przez strony. Kładziemy szczególny nacisk na jasność poszczególnych zapisów umów, a wszelkie projekty sporządzamy w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości interpretacyjnych, zwłaszcza w przypadku konieczności wdania się w spór sądowy. Przygotowujemy, analizujemy i negocjujemy umowy dotyczące nieruchomości, w tym zwłaszcza nieruchomości komercyjnych, w zakresie najmu, dzierżawy, komercjalizacji, pośrednictwa, sprzedaży, zarządzania, umowy dotyczące robót budowlanych i procesu inwestycyjnego, umowy o pracę i współpracę, umowy z zakresu prawa autorskiego i nowych technologii, umowy spółek, umowy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego.

New technologies

We advise on matters related to the protection of intellectual property in various aspects - from securing the rights of our Clients in negotiated contracts (including licence agreements, but also all other agreements where aspects of intellectual property rights are present), through judicial protection.

Legal services for business

Brak należytego wsparcia prawnego w codziennej działalności przedsiębiorcy bywa często powodem dotkliwych konsekwencji finansowych i prawnych. W dzisiejszym świecie to „prawo podąża za biznesem”, nie odwrotnie. Dlatego też, doradzając naszym Klientom, nie poprzestajemy na wskazywaniu „nakazów” albo „zakazów” wynikających ze zmieniających się regulacji prawnych, lecz skupiamy się na proponowaniu rozwiązań pozwalających uczynić Ich biznes jeszcze bardziej konkurencyjnym. Korzystając z naszych usług, nasi Klienci mają gwarancję skutecznej ochrony swoich interesów w relacjach z ich pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi, a także instytucjami państwowymi (w tym regulatorami). Sporządzamy i negocjujemy umowy, przygotowujemy i pomagamy wdrażać procedury, regulaminy wewnętrzne (w tym z zakresu prawa pracy, RODO, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy), świadczymy bieżące doradztwo prawne. Nasi prawnicy specjalizują się również w reprezentowaniu przedsiębiorców przed sądami oraz instytucjami państwowymi.

Compensation

We have many years of experience in handling compensation cases. We support our Clients from the moment of submitting claims to representation before courts and government authorities, including conducting technical discussions and negotiations in the scope of concluding settlements or mediation. We provide assistance in the field of compensation to both natural persons and entrepreneurs in respect of their business. We are effective in obtaining compensation for non-performance or improper performance of contracts, damage to health, medical malpractice, property damage, work accidents, vehicle accidents, and compensation and damages in the event of death. We also represent Clients in criminal proceedings against offenders.

Litigation and arbitration

Nasze usługi obejmują doradztwo na wszystkich etapach sporów, zarówno przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi, jak i przed sądami administracyjnymi. Reprezentujemy podmioty z różnych branż (m.in. nieruchomości, budowlanej, przemysłu, handlu, lotniczej, reklamowej, FMCG, laboratoryjnej, ) i w różnego rodzaju sporach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. Posiadamy bogate doświadczenie w negocjacjach i pertraktacjach przedprocesowych, ale i w reprezentowaniu w postępowaniach egzekucyjnych. Każdy problem prawny analizujemy indywidulanie, dążąc do jak najbardziej efektywnego rozwiązania problemów naszych Klientów.

Got questions?

I agree for procession of my personal data as specified in the above form, only in order to obtain answer for my message. and agree for procession of personal data in accordance with the information clause available here.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.